strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik na rok szkolny 2022/2023
środa, 02 lutego 2022 06:25

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 z późn. zm.) oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 5/2022 Burmistrza Pruchnika z dnia  1 lutego 2022 r., podajemy  terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydawania i odbierania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych:

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PRUCHNIKU -
  2. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY PRUCHNIK -
  Wejscia: 520