strona domowa
strona domowa
Podpisano umowę na budowę kanalizacji Rozborza Długiego – etap I
poniedziałek, 21 marca 2022 09:32

W dniu dzisiejszym (21.03.2021 r.), Burmistrz Pruchnika, Skarbnik Gminy Pruchnik i Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego “Budomont” Sp. z o.o. z Rzeszowa podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Długi – ETAP I”, którego zakończenie planowane jest na listopad 2022 r.

Koszt wykonania I etapu inwestycji wynosi 6 728 845,27 zł, z czego 95 % stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji zostanie wykonane ponad 10 km sieci kanalizacyjnej głównej od początkowych numerów domów w miejscowości Rozbórz Długi do ok. 120 nr domu.

Gmina Pruchnik nie będzie pośredniczyć w wykonaniu przyłączy do obiektów stanowiących własność prywatną Mieszkańców. Koszt budowy przyłącza ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

Zarówno, w przypadku budynków do których przyłącza kanalizacyjne zostały zaprojektowane, jak i tych nie zaprojektowanych, osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna zapoznać się z procedurą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Procedura dostępna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pruchniku, na stronie internetowej Gminy Pruchnik w zakładce ZGK Pruchnik (www.gminapruchnik.pl) lub pod linkiem http://www.pruchnik.hg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2256&Itemid=193

Ponadto informujemy, że Gmina Pruchnik złożyła w II naborze do tzw. POLSKIEGO ŁADU 2 wnioski o dofinansowanie:  na dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Rozbórz Długi (etap II) oraz na budowę kanalizacji w Rozborzu Okrągłym. Czekamy na pozytywne ich rozpatrzenie przez komisję konkursową.

  Wejscia: 472