strona domowa
strona domowa
Nowe stawki podatków na 2012 rok w gminie Pruchnik.
wtorek, 06 grudnia 2011 09:26

 

Rada Miejska w Pruchniku obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r. ok. 33%, z kwoty 74,18 zł za 1q , do kwoty 50,00 zł za 1q.

Od nowego roku podatek rolny będzie wynosił:

 • dla gospodarstw rolnych powyżej 1,00 ha w wysokości - 125,00 zł
 • dla gospodarstw rolnych poniżej 1,00 ha w wysokości - 250,00 zł

Rada Miejska w Pruchniku ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł.
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 16,30 zł.
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł.
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł
 5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 3,67 zł
 6. od budowli - 2% ich wartości
 7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,70 zł
 8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł
 9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,21 zł
  Wejscia: 2041