strona domowa
strona domowa
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 111686R (ul. Przemyskiej) od km 0+000 do km 0+327,5 oraz nr 111658R (ul. Wiejskiej) od km 0+000 do km 1+073,9 wraz z remontem mostu w km 0+128 na rzece Mleczka Wschodnia w m. Pruchnik

 

Całkowita wartość robót budowlanych: 2 782 023,37 zł
Dofinansowanie RFRD: 1 574 534,00 zł
Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 27.08.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wykonawcą robót jest firma: „USŁUGOWIEC” Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik
Z dokumentacją techniczną, przedmiarami (zakresem inwestycji) itp. można zapoznać się na stronie https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl nr postępowania IZ 271/9/2022 lub pod linkiem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl/pn/gminapruchnik/demand/notice/public/54564/details

 

 

  Wejscia: 772