strona domowa
strona domowa
Konkurs „Sport na Start”
środa, 18 maja 2022 07:54

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Celem programu jest to, aby dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na  brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Szkoły podstawowe,
 • Fundacje i stowarzyszenia,
 • Kluby sportowe,
 • Domy kultury,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (np: gmina)

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
 • wynajem sali, obiektu sportowego;
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100).

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 15 000,00 zł.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/sport-na-start/

  Wejscia: 297