strona domowa
strona domowa
Konkurs „Świat oczami młodych”
środa, 18 maja 2022 08:10

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających temat różnorodności biologicznej, które dostaną dofinansowanie na realizację.

 

1. Konkurs trwa w okresie od 4 maja do 31 października 2022 roku, przy czym:

 

 • rejestracja placówek do projektu trwa do 31 maja,
 • zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 30 czerwca,
 • oryginały zgód autorów należy przesłać do 7 lipca,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lipca;
 • podpisanie umów do 31 lipca,
 • realizacja murali do 16 października,
 • rozliczenie grantów do 31 października.

2. Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na stronie konkursu w zakładce PLAN ZADAŃ.

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 • Konkurs jest adresowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. oraz do szkół wyższych (zwanymi dalej „Placówką/Placówkami”).
 • Placówka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko raz.
 • Placówkę do Konkursu zgłasza:
  a. nauczyciel lub opiekun w przypadku placówek edukacyjnych i kulturalnych
  b. student lub pracownik w przypadku szkół wyższych pełniący funkcję koordynatora Konkursu (dalej jako „Koordynator Placówki”) na terenie danej Placówki rejestrując ją na stronie konkursu. Po rejestracji Koordynator Placówki otrzyma dostęp do Panelu Koordynatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 31 maja 2022 roku poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznie znajdującego się na stronie Konkursu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
  Przesłanie formularza stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków Regulaminu przez Placówkę.


Więcej informacji pod linkiem: https://oczamimlodych.pl/regulamin/  Wejscia: 653