strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 21 grudnia 2011 00:00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 1200 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Porządek obrad XII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 rok,
  2. w sprawie zmiany uchwały własnej,
  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pruchnik I/08”
  4. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
 7. Interpelacje i wolne wnioski,
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Władysław Flak                  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 2129