strona domowa
strona domowa
Rewitalizacja terenów zielonych przy ulicy Zamkowej w Pruchniku
czwartek, 01 grudnia 2022 09:11

Gmina Pruchnik zrealizowała projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenów zielonych przy ulicy Zamkowej w Pruchniku”. W dniu 22.06.2022 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy przedstawicielami Województwa Podkarpackiego i Gminy Pruchnik.

Dofinansowanie w kwocie do 164 292,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 258 tyś. zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma INVEST-BUD mgr inż. Marek Błoński z siedzibą w 37-713 Kosienice 34.

Głównym celem zadania było zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów. Rewitalizacja terenów zielonych zwiększy atrakcyjność terenów przy baszcie, chętnie odwiedzanych przez turystów, poszerzy bazę miejsc turystycznych. Uporządkowane tereny staną się dodatkowym, ładniejszym miejscem do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz turystów. Wejście na zrewitalizowane tereny jest ogólnodostępne i bezpłatne.

 

Wybrane zdjęcia z realizacji zadania:

 

  Wejscia: 788