strona domowa
strona domowa
Przetarg ofertowy na sprzedaż przemysłowej elektrycznej bramy garażowej z dodatkową furtką (drzwiami) wraz z demontażem
środa, 22 marca 2023 09:35

BURMISTRZ PRUCHNIKA OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż przemysłowej elektrycznej bramy garażowej z dodatkową furtką (drzwiami) wraz z demontażem.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Urząd Miejski w Pruchniku
Ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
Tel:  (16) 623 61 24

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2023 o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (pok. Nr 15)

DANE TECHNICZNE BRAMY:

 

 1. Producent             - Firma Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
 2. Typ                      - MakroPro brama uruchamiana napędem
 3. Rok produkcji:       - 2013
 4. Struktura panela    - Woodgrain
 5. Kolor paneli           - brązowy RAL 8014
 6. Kolor okuć             - naturalne aluminium
 7. Wymiary                - wys. – 3000 mm, szerokość 3300 mm
 8. Dokument odniesienia - PN-EN 13241-1
 9. Numer seryjny        - B1410 63 004274
 10. Wodoszczelność      - klasa 1
 11. Odporność na obciążenie wiatrem – klasa 2
 12. Opór cieplny           - W/m2K – 1,07
 13. Przepuszczalność powietrza - klasa 4
 14. Ilość obrotów sprężyny     - 10,5
 15. Wyposażenie        
  • dodatkowe drzwi wewnątrz bramy (furtka) z wysokim progiem zapewniającym większą stabilność bramy,
  • klucze do furtki – 2 szt.,
  • pilot 1 szt.,
  • centrala sterująca umożliwiająca otwarcie bramy od wewnątrz za pomocą przycisku,
  • możliwość awaryjnego otwarcia bramy w przypadku braku zasilania za pomocą łańcuszka.

16. Dodatkowe informacje - brama zamontowana w budynku Domu Strażaka OSP w Świebodnej. Użytkowana od roku 2013. Brama w bardzo dobrym stanie technicznym, sporadycznie użytkowana (kilkanaście razy w roku), w większości używane drzwi (furtka). 

Wartość katalogowa nowej bramy o podanych wyżej parametrach (wycena z 02.2023) – netto 14 020,00 zł.

Cena wywoławcza bramy wraz z demontażem po stronie kupującego – 7 000,00 zł netto + Vat 23 % - 8610,00 zł brutto.

Cena wywoławcza jest jednocześnie ceną minimalną, wygrywa oferta z najkorzystniejszą ceną zaoferowaną za bramę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 861,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024 w terminie do dnia 28.03.2023 r.

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia bramy.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, w przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny minimalnej.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od wyniku przetargu. Wydanie bramy nastąpi po dokonaniu wpłaty pełnej zaoferowanej kwoty.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Bramę będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscowości Świebodna 17 A – Budynek Domu Strażaka do dnia 28.03.2023 r. w godzinach od 7:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 16 623-61-16.  
Oferty w zamkniętej kopercie, wraz z kopią dowodu zapłaty wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na zakup przemysłowej elektrycznej bramy garażowej z dodatkową furtką (drzwiami) wraz z demontażem”.

 

Do pobrania:

Formularz ofertowy

klauzula informacyjna 

 

 

  Wejscia: 711