strona domowa
strona domowa
Kramarzówka: Inwestycje 2011 - 2018

Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

06.07.2017 - 15.11.2017

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

15.03.2016 - 31.12.2017

Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce

źródła
finansowania:

Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGmina Pruchnik

okres realizacji:

12.01.2016 – 30.06.2018

Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

27.05.2015 - 30.06.2015

Remont placu postojowego w Kramarzówce

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

08.09.2014 - 31.12.2014

Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040

źródła
finansowania:

PruchnikBudżet PaństwaGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.09.2014 - 31.12.2014

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

źródła
finansowania:

UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”Gmina Pruchnik

okres realizacji:

22.10.2012 - 09.2015

Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Kramarzówce

źródła
finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

okres realizacji:

10.09.2012 - 06.12.2012

Remont drogi gminnej w Kramarzówce na Zaosiny na odcinku km 0+00 do km 1+122

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

26.09.2011 - 30.10.2011

Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Pana Bugla na odcinku km 0+00 do km 0+350

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

26.09.2011 - 30.10.2011

Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnik

okres realizacji:

01.08.2011 - 30.12.2012

Remont drogi gminnej w Kramarzówce do Jasiłka (nr dz. 2629)

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka - etap II

źródła
finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowiePruchnik

okres realizacji:

24.10.2011 - 30.11.2011

Remont drogi gminnej w Kramarzówce do zbiorników wodociągowych km 0+000do km 0+500

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

24.10.2011 - 30.11.2011

  Wejscia: 13041