strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej i powiatowej w Rozborzu Okrągłym

 

Całkowita
wartość
zadania

139 562,59

Źródło
dofinansowania

środki własne gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011 - 30.09.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

 

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min.**:

 1. Likwidacja przełomu na odcinku 0+000 do 0+060 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych:
  1. warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 300m2
  2. warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm - 300m2
 2. Odcinek drogi powiatowej 0+060 do 0+296 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych:
  1. warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 1180m2
  2. warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm - 1180m2
 3. Odcinek drogi gminnej - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych:
  1. warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 443,3m2
  2. warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm - 443,3m2


  Wejscia: 3027