strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 13 marca 2012 19:50

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 20 marca 2012 r. o godz. 1300 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Porządek obrad XIV Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. w sprawie zmian uchwały własnej,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami Rokietnica i Roźwienica na przyjęcie zadania obejmującego dowóz osób niepełnosprawnych z terenu w/w gmin do ośrodka Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku,
  5. w sprawie wyrażenia zgody lub nie wyrażenia na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2013 roku,
  6. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie monografii pn. ”Dzieje miasta Pruchnika i regionu”,
  7. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gmin Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży,
  8. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży,
  9. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Rozborzu Długim do sprzedaży,
  10. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Pruchnik w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1821