strona domowa
strona domowa
Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
środa, 14 marca 2012 20:26

 

W dniu  6 marca 2012 roku w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, w których udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W turnieju wzięło udział 39 uczestników, z czego 20 ze Szkół Podstawowych i 19 osób z Gimnazjum.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

  1. Kamil Olech - SP Świebodna
  2. Marcin Fudali - SP Świebodna
  3. Martyna Greliak - SP Jodłówka
  4. Karol Kamiński - SP Nr 1 w Pruchniku
  5. Kacper Kozłowski - SP w Rozborzu Długim

II grupa wiekowa – gimnazja:

  1. Dawid Dragan - Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
  2. Łukasz Babiś - Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
  3. Hubert Szkoła - Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
  4. Krzysztof Zięba - Gimnazjum Publiczne w Rozborzu Długim

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Dawid Dragan z Gimnazjum w Pruchniku i Kamil Olech ze Szkoły Podstawowej w Świebodnej.

Wręczenia nagród uczestnikom dokonał Burmistrz Pruchnika, Pan mgr inż. Wacław Szkoła oraz Pan Marek Potyrała Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pruchniku.

Organizatorem eliminacji gminnych był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pruchniku, przy pomocy Gimnazjum Publicznego w Pruchniku oraz Urzędu Miejskiego w Pruchniku z Panem Burmistrzem na czele.

Na zakończenie Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i gronu nauczycielskiemu za zaangażowanie i udział w Turnieju oraz wspieranie działalności przeciwpożarowej.

  Wejscia: 1870