strona domowa
strona domowa
Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Pruchnik.
poniedziałek, 19 marca 2012 11:00

 

W dniu 14 marca 2012 roku w Urzędzie Podkarpackim w Rzeszowie Burmistrz Pruchnika otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego oraz wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Minister przekazał zapewnienie dofinansowania Gminie Pruchnik na kwotę 340 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na „Remont drogi w Pruchniku – droga „ do Wilka” dz. nr 346/4, 350/4, 1774 w km 0+000 do 0+820”.

Podczas wizyty w Rzeszowie minister Stanisław Rakoczy powiedział, że Podkarpacie to region, który w znaczący sposób został dotknięty przez powodzie. Stąd znacząca pomoc państwa. Podkarpackie samorządy w latach 2010-2012 na odbudowę zniszczeń otrzymały w sumie ponad 450 mln zł: 2010r. - 204 935 480 zł, 2011r. - 172 037 370 zł, 2012r. - 73 830 000 zł. „Jestem przekonany, że pieniądze przekazywane gminom i powiatom na odbudowę zniszczeń są dobrze wykorzystywane” – powiedział Stanisław Rakoczy. Podczas spotkania wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zachęcała samorządy do uruchamiania lokalnych systemów wczesnego ostrzegania przed powodzią. Taki system posiada już m.in. powiat mielecki, ropczycko-sędziszowski, przeworski.


http://www.uw.rzeszow.pl/main.php?muid=3&mid=17&akID=12485&cid=a1bb6be224450054#ak12485

  Wejscia: 2288