strona domowa
strona domowa
Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej
czwartek, 19 kwietnia 2012 19:39

 

W dniu 19-04-2012 roku dokonano odbioru koparko - ładowarki na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej Gminy Pruchnik, rok produkcji 2011, producent CATERPILLAR 432E. Całkowita wartość zadania to 329 640,00 PLN. Fundusze pochodzą ze środków własnych gminy Pruchnik.

Koparka spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin minimum etap IIIA określone w Dyrektywie Wspólnoty Europejskiej 2004/26/WE oraz warunki techniczne, wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005r.nr 108, poz. 908 ze zm.

Dostawca przeszkolił operatora w zakresie obsługi maszyn, eksploatacji, oraz bhp.

 

  Wejscia: 1980