strona domowa
strona domowa
LGD - ocena złożonych wniosków w ramach WLSR
środa, 23 maja 2012 19:37

 

W dniu 7 i 8 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z tradycją w nowoczesność”. Rada oceniła złożone wnioski w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 • Małe projekty
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw

Najlepiej ocenione wnioski z terenu gminy Pruchnik, które mogą kwalifikować się do dofinansowania:

 1. Wymiana trybun na stadionie sportowym w Pruchniku – kwota dofinansowania 99 999,00 zł, złożony przez Gminę Pruchnik,
 2. Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki” – ginące zawody – kwota dofinansowania 12 729,92 zł, złożony przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej,
 3. Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Pruchnika – kwota dofinansowania 24 990,00 zł, złożony przez Gminę Pruchnik,
 4. Zakup wyposażenia, instrumentów i sprzętu muzycznego dla CKSiT w Pruchniku – kwota dofinansowania 24 373,30, złożony przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku,
 5. Zakup altany i zestawów ogrodowych na zagospodarowanie terenu przy budynku „Galerii pod Gontem” – kwota dofinansowania 24 544,80 zł, złożony przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej,

Lista wszystkich złożonych wniosków z terenu LGD: gminy Pawłosiów, Chłopice, Kańczuga, Roźwienica, Pruchnik można pobrać poniżej lub ze strony http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

W dniu 28 maja 2012 roku odbędzie się posiedzenie Rady LGD celem ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR.

Projekty zostaną przekazane przez Biuro LGD do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Lista wniosków:

 • Małe projekty  ->  Pobierz
 • Odnowa i rozwój wsi  ->  Pobierz
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  ->  Pobierz
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  ->  Pobierz

 

  Wejscia: 2183