strona domowa
strona domowa
„Tradycja i Rozwój” ze Świebodnej - „Pożyteczne wakacje 2012”
piątek, 15 czerwca 2012 00:00

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspierania inicjatyw lokalnych „Tradycja i Rozwój” ze Świebodnej wzięło udział w konkursie „Pożyteczne wakacje 2012” organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt „Kapliczka i teren wokół niej najpiękniej zagospodarowanym miejscem w Świebodnej” otrzymał maksymalną kwotę dotacji tj. 3.000,00zł. Listę nagrodzonych projektów (wśród, których jest i nasz wniosek) oraz założenia konkursu i kryteria jakie musieliśmy spełniać, aby otrzymać dotację można pobrać ze strony Fundacji Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl.

Do 1 lipca 2012 roku Fundacja Wspomgania Wsi prześle nam umowę dotacji do podpisania. Realizacja projektu rozpocznie się dnia 1 sierpnia 2012 roku. Celem projektu jest przyjemne i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej z miejscowości Świebodna. Uczestnicy będą mogli obejrzeć bogactwo rzadkich roślin naszych lasów. Wycieczka ta będzie na pewno inspiracją dla nich do stworzenia projektu zagospodarowania zieleni wokół kapliczki. Aby utrwalić im zdobytą wiedzę o roślinach, drzewach jakie się znajdują w naszej okolicy stworzą atlas krzewów i roślin, które będą chcieli zasadzić wokół kapliczki. W ramach projektu teren wokół kapliczki Matki Boskiej, tablic pamiątkowych i Dębu Pamięci zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych, zostaną również oczyszczone i pomalowanie ławki i kładka. Harmonogram przewiduje również naukę wicia wieńca i wiele innych atrakcji.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców miejscowości Świebodna do wzięcia udziału w projekcie.

 

Prezes 
Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój”
mgr Bożena Majchrowicz

  Wejscia: 1856