strona domowa
strona domowa
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Pruchnik
sobota, 21 lipca 2012 21:21

 

Burmistrz Pruchnika informuje, że od dnia 17 lipca do 30 sierpnia 2012 roku rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest między innymi eternitu popularnie stosowanego dawniej do pokryć dachowych, elewacji wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, a także innych wyrobów azbestowych występujących na terenie Gminy Pruchnik.

Spis ten jest obowiązkowy w celu opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik”.

Informuje się również, że inwentaryzację będą przeprowadzać specjalnie wyznaczone do tego celu osoby i będą one posiadać oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji podpisany przez Burmistrza Pruchnika.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o udostępnienie swoich posesji w celu dokonania pomiarów niezbędnych do przeprowadzenia spisu.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

  Wejscia: 1789