strona domowa
strona domowa
Operatorzy wsparcia w ramach działania 6.2 POKL - Punkt Konsultacyjny KSU
wtorek, 28 sierpnia 2012 20:59

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił listy instytucji, które będą pełniły rolę tzw. operatorów wsparcia w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Operatorzy zostali wyłonieni w ramach dwóch konkursów prowadzonych przez WUP Rzeszów.

W projektach wyłonionych w ramach pierwszego konkursu wsparcie będzie mogło być kierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, należących do co najmniej jednej lub kilku z następujących grup: osoby poniżej 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+.

Pełna lista Operatorów w ramach powyższego konkursu dostępna jest  do pobrania tutaj http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/1233/0/Aktualnosci-IP.html

W projektach wyłonionych w drugim konkursie, wsparcie będzie mogło być natomiast kierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, przez okres co najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu.

Pełna lista Operatorów w ramach powyższego konkursu dostępna jest  do pobrania tutaj http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/1238/0/Aktualnosci-IP.html

Warto także wiedzieć, iż Operator wsparcia miał możliwość  zawęzić grupę osób mogących wziąć udział w projekcie. Szczegóły w tym zakresie będą znane po podpisaniu przez wybrane w konkursie instytucje umów o dofinansowanie projektów.

Chcielibyśmy także przypomnieć, iż w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL wyłonionych w ramach powyższych konkursów może być udzielane następujące wsparcie:

  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (lub 20  tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
  • wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1. Jednocześnie przypominamy, iż Konsultanci prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU dyżurują także w Urzędzie Miejskim w Pruchniku (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13, ul. Rynek 1, pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU obejmuje m.in:

  • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej,
  • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

W ramach usług doradczych PK KSU Konsultanci m.in. pomogą przygotować formularz zgłoszeniowy do projektu realizowanego w ramach działania 6.2 POKL.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie projektu Punkt Konsultacyjny lub uzyskacie pod numerem telefonu (16) 670 27 49.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 1869