strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do projektu „Usługowe spółdzielnie socjalne”
poniedziałek, 01 października 2012 21:17

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że  w dniach od 3 do 17 października 2012 Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie będzie prowadzić rekrutację uczestników do projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nie posiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).

Planowane formy wsparcia w ramach projektu to:

 1. Blok szkoleniowo-doradczy, tj.:
  • trening umiejętności interpersonalnych- szkolenie wyjazdowe (40 godz.)
  • warsztaty z wybranych przez siebie grup tematycznych
   a. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (120 godz.) lub
   b. profesjonalna opieka nad dzieckiem (40 godz.) lub
   c. sprzątanie i pielęgnacja ogrodu (80 godz.) lub
   d. korepetytor (40 godz.)
  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych (64 godz.)
  • doradztwo indywidualne (6 godz./os.)
  • doradztwo grupowe (36 godz.)
 2. Dotacje na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w wysokości max 20 000 zł na osobę nie więcej niż 200 000 zł na jedną spółdzielnie socjalną
 3. Podstawowe wsparcie pomostowe doradcze oraz finansowe podczas 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w formie spółdzielni z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy.

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1. Jednocześnie przypominamy, iż Konsultanci prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU dyżurują także w Urzędzie Miejskim w Pruchniku (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13, ul. Rynek 1, pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU obejmuje m.in:

 • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie projektu Punkt Konsultacyjny lub uzyskacie pod numerem telefonu   (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 2139