strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”
czwartek, 25 października 2012 19:50

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że w listopadzie br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pt.  „Zadbaj o swoją przyszłość" realizowanego przez Stowarzyszenie B-4 z Rzeszowa.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek i form wsparcia:

  • ścieżka zawodowa A - Szkolenia według potrzeb, dodatek szkoleniowy, płatne staże zawodowe - 1500 zł/m-c
  • ścieżka biznesowa B - Dotacje na założenie działalności gospodarczej do 40 000 zł, wsparcie pomostowe - 1500 zł/m-c, szkolenia oraz doradztwo biznesowe

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • są dorosłe;
  • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo;
  • mieszkają, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa podkarpackiego;
  • utraciły pracę z powodu wygaśnięcia stosunku pracy lub jego rozwiązania z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Formularze zgłoszeniowe dot. udziału w projekcie (w przypadku osób zamierzających założyć działalność gospodarczą) będą przyjmowane od 5 do 16 listopada.

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1. Jednocześnie przypominamy, iż Konsultanci prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU dyżurują także w Urzędzie Miejskim w Pruchniku (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13, ul. Rynek 1, pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU obejmuje m.in:

  • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej,
  • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

W ramach usług doradczych PK KSU Konsultanci mogą m.in skonsultować pomysł na własny biznes, tak aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się do projektu oraz przygotować formularz zgłoszeniowy do projektu. Więcej informacji o usługach prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego PK KSU znajdziecie Państwo klikając tutaj http://www.parr.pl/formularz.php lub uzyskacie pod numerem  telefonu (16) 670 27 49.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 1537