strona domowa
strona domowa
XIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
niedziela, 04 listopada 2012 09:39

 

W dniu 31 października 2012 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Podczas Sesji radni podjęli łącznie 11 uchwał. Dokonali zmian w budżecie gminy na 2012 rok, obniżyli cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł za 1 q do kwoty 53,00 zł za 1 q i ustalili wysokość podatku od nieruchomości.

Ważnym punktem sesji było podjęcie uchwał związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Pruchnik. Radni podejmując uchwały określili sposób i zakres świadczenia usług w tym względzie, wybrali metodę ustalenia stawki i wysokość takiej opłaty, określili termin i częstotliwość uiszczania opłaty oraz określili wzór deklaracji, na podstawie której będzie naliczana opłata. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby mieszkańców danej nieruchomości i wyniesie – 6 zł/osobę w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów oraz 10 zł od osoby w systemie nieselektywnym.

Radni zatwierdzili również taryfy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji, oraz podzielili Gminę Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalając ich granice
i numery.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły zaopiniowała projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Po podjęciu wszystkich uchwał Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącą złożyli na ręce Pani Grażyny Jazienickiej – Przewodniczącej Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pruchniku, życzenia i podziękowania dla wszystkich nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Następnie Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady oraz Panią Alicją Chmielecką – Inspektorem UM w Pruchniku, wręczyli nagrody Burmistrza Pruchnika przyznane z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Jako pierwsze zostały wręczone nagrody przyznane z własnej inicjatywy Burmistrza Pruchnika. Nagrodzeni zostali:

 1. mgr inż. Elżbieta Macierzanka – Dyrektor SP Nr 2 w Pruchniku
 2. mgr Adam Olejarz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 3. mgr Bożena Szkoła – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pruchniku
 4. mgr inż. Henryk Szczepanik – Dyrektor ZS w Rozborzu Długim
 5. mgr Weronika Szeliga – Nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.

Nagrodami przyznanymi na wnioski dyrektorów szkół zostali nagrodzeni:

 1. mgr Ewa Barszczak – Nauczyciel SP w Jodłówce
 2. mgr Marta Brzuchacz – nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 3. mgr Ewelina Dul – nauczyciel ZS w Rozborzu Długim
 4. mgr Grażyna Jazienicka  – nauczyciel ZS w Rozborzu Długim
 5. mgr Edyta Kochanowicz – nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku
 6. mgr Celina Michalik – nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku
 7. mgr Agnieszka Olejarz – nauczyciel SP Nr 2 w Pruchniku
 8. mgr Anzhela Stetsiv – nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 9. mgr Anna Wójcicka – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Pruchniku.

Całość uświetnił program artystyczny, związany tematycznie z Dniem Edukacji Narodowej, przygotowany przez uczniów SP Nr 1 w Pruchniku pod przewodnictwem Pani Ryszardy Mazur i Pana Bogdana Sikorskiego.

 

  Wejscia: 2633