strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 22 listopada 2012 22:15

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 1200 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIX Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,
  4. w sprawie przeznaczenia działki, stanowiącej własność gminy Pruchnik  do dzierżawy,
  5. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1658