strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
niedziela, 23 grudnia 2012 21:11

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XX Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne – roczne sprawozdanie z działalności Burmistrz Pruchnika.
 9. Zakończenie sesji.
  Wejscia: 1435