strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.
czwartek, 27 grudnia 2012 20:24

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego” w 2013 roku.

 

  1. Nazwa Oferenta, którego oferta została wybrana:
    Polskie Stowarzyszenie  Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a.
  2. Wysokość przyznanych  środków publicznych:
    Wysokość przyznanych środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi  78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).


Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1279