strona domowa
strona domowa
Ogłosznie o rozstrzygniętym konkursie na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu rozwoju sportu.
czwartek, 17 marca 2011 20:56


W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik, ogłoszony Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Pruchnika z dnia 22 lutego 2011 r.

Dotację na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik otrzymują:

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „START” Pruchnik na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik w wysokości 40.000 zł.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną określone w umowie.

Zastępca Burmistrza
mgr Stanisław Kłopot

  Wejscia: 1262