strona domowa
strona domowa
Wniosek "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły" po ocenie merytorycznej
wtorek, 26 lutego 2013 00:00

 

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły" złożonego 30.08.2012 r. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

Kolejny etap oceny wniosku to ocena strategiczna.

Lista projektów po ocenie merytorycznej -> Pobierz

Lista projektów po ocenie strategicznej -> Pobierz

  Wejscia: 1582