strona domowa
strona domowa
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - stan surowy otwarty oraz wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

1 068 937,53 zł, w tym 363 257,95 zł stan surowy, 686 879,64 zł roboty wykończeniowe i instalacyjne, 18 799,94 zł wykonanie i dostawa mebli do recepcjiŹródło
finansowania

środki własne GminyTermin
realizacji
zadania *

28.09.2010 - 30.09.2013

Wykonawca**

  1. Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Ul. Ks. Czartoryskich 29 (przetarg nr IR 3410/13/2010) – stan surowy

  2. Firma Budowlano –Remontowa BALBUD, Ul. Górnoleżajska 537-500 Jarosław (przetarg nr IZ 271/32/2012)

  3. Firma KREO STYL Linda Mazur, ul. Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów (art.4 ust. 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.08.2010 - 17.09.2010 ogłoszenie przetargu na rozbudowę ośrodka zdrowia w Pruchniku – stan surowy, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29.09.2010 podpisanie umowy z wykonawcą, firmą Sanakiewicz Sp. z o.o.,

12.05.2011 Odbiór robót, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, likwidacja istniejącego szamba, niwelacja terenu od strony północno-zachodniej, wykonanie wykopów pod fundamenty, roboty betonowe i żelbetowe, ściany nadziemia, elementy żelbetowe konstrukcyjne, zbrojenie elementów konstrukcyjnych, konstrukcja dachu, pokrycia dachu, obróbki, izolacje,

22.10.2012 - 23.11.2012 ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.12.2012 podpisanie umowy z Wykonawcą, firmą Budowlano – Remontowa BALBUD.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie min.: izolacje,  tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie, docieplenie ścian wyprawa elewacyjną, schody zewnętrzne, płyta odbojowa, podjazd dla niepełnosprawnych i karetek, zewnętrzna instalacja odgromowa, instalacje komputerowe, telekomunikacyjne, przyzywowe, oświetleniowe i gniazd, zewnętrzna instalacja oświetleniowa, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, c.o., solarna dla podgrzewacza C.W.U., technologia kotłowni gazowej, przyłącz wodociągowy, gazu, przykanaliki sanitarne, deszczowe, drogi wewnętrzne,

07.12.2012 przekazanie placu budowy przez Inwestora Wykonawcy

31.05.2013 podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania do 30-08-2013r.,

07.08.-03.12.2013 Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi postępowania na wynajem ośrodka zdrowia z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, więcej informacji można pobrać ze strony www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki przetargi na nieruchomości oraz informacje i obwieszczenia

28.08.2013 podpisanie umowy z firmą KREO STYL Linda Mazur z siedzibą w Rzeszowie na wykonanie i dostawę mebli do recepcji ośrodka zdrowia

16.09.2013 odbiór końcowy robót wykończeniowych i instalacyjnych

16.09.-04.10.2013 odbiór końcowy robót wykończeniowych i instalacyjnych, zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót, otrzymanie decyzji pozwolenia na użytkowanie ośrodka zdrowia

 


  Wejscia: 7069