strona domowa
strona domowa
Remont dróg gminnych w Jodłówce k/P. J. Pieszko 0+000 – 0+155 oraz do P. Z. Dragan 0+000 – 0+270

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

157 737,94 PLNŹródło
finansowania

środki własne GminyTermin
realizacji
zadania *

30.07.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

EURO CARGO Sp. z o.o., Ul. Łukasiewicza 12 A, 38-100 Strzyżów (przetarg nr IZ 271/21/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 6353