strona domowa
strona domowa
Wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych.
sobota, 30 marca 2013 00:00

 

Zarząd PGKiM  w Jarosławiu Sp. z o.o. w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi informuje wszystkich klientów, że nie jest konieczne wypowiadanie dotychczasowych umów.

Wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych po dniu 30 czerwca 2013 r. będą przez nas uznane za wygasłe na zasadzie art. 475 § 1 art. 495 §1 Kodeksu Cywilnego za wyjątkiem umów z podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na obszarach gmin, w których nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte jednolitym gminnym systemem.

 

Zarząd Spółki

  Wejscia: 1742