strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
poniedziałek, 10 czerwca 2013 20:13

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ogłaszam rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

  1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - Ochrona i promocja zdrowia: organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (pikniki, rajdy, biwaki, spotkania turystyczno-edukacyjne) - „Aktywnie, przyjemnie i zdrowo” - 7 000 zł
  2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Pruchniku - Ochrona i promocja zdrowia: organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (pikniki, rajdy, biwaki, spotkania turystyczno-edukacyjne) - „Piknik rodzinny” - 6 000 zł

Podmioty, których oferty zostały wybrane spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Warunkiem wsparcia realizacji zadania będzie podpisanie przez w/w Podmioty umów z Gminą, które będą szczegółowo regulować warunki wykonania zadania, termin realizacji, tryb kontroli oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

z-ca Burmistrz
mgr Stanisław Kłopot

  Wejscia: 1601