strona domowa
strona domowa
Dyplom Marzeń - szansą dla tegorocznych Maturzystów na opłacenie I roku studiów
czwartek, 20 czerwca 2013 18:25

 

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.

Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 68 stypendiów. W roku akademickim 2013/2014 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 5 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. do godz. 16:00.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

  • być maturzystą z 2013 r., tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w bieżącym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2013 roku będą dyskwalifikowani.
  • zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
  • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/algorytm_XII
  • mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej – www.ztradcyjawnowoczesnosc.pl.

Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65 Pomocne linki: www.stypendia-pomostowe.pl – link na główną stronę http://www.stypendia-pomostowe.pl/algorytm_XII - link na stronę do obliczania algorytmu.

 

Regulamin -> Pobierz

 

  Wejscia: 2067