strona domowa
strona domowa
Podpisanie umowy na realizację zadania: „Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa”
czwartek, 20 czerwca 2013 19:35

 

22 października 2012 roku Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Pruchniku ulica Parkowa”.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

 1. Pasaży i pawilonów handlowych
 2. Oświetlenia terenu
 3. Instalacji elektrycznej wewnętrznej
 4. Przyłączy wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych i kolektora deszczowego
 5. Instalacji wod-kan. wewnętrznej
 6. Dróg, parkingów, chodników
 7. Elementów małej architektury

29 maja 2013 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

Całkowita wartość zadania to 2 441 128,29 zł,

Żródło dofinansowania:

 • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”:
  kwota 1 000 000,00 zł
 • środki własne Gminy Pruchnik:
  kwota 1 441 128,29 zł
  .

 

  Wejscia: 3329