strona domowa
strona domowa
Sympozjum naukowe pt. „Ks. Aleksander Pawłowski, Jodłowski Proboszcz 1899 – 1932. Miejsce – Osoba – Dzieło”
poniedziałek, 01 lipca 2013 19:01

 

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce odbyło się sympozjum naukowe: „Ks. Aleksander Pawłowski, Jodłowski Proboszcz 1899 – 1932. Miejsce – Osoba – Dzieło”.

Sympozjum naukowe rozpoczęło się od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Biskup dr Stanisław Jamrozek - Biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Wprowadzenia do tematu konferencji, powitania zaproszonych gości dokonał ks. prałat Kazimierz Wójcikowski. Przypomniał, że patronat honorowy nad konferencją objął J.E. ks. abp. Józef Michalik – Metropolita przemyski oraz mgr inż. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika. Ks. Proboszcz podziękował za zorganizowanie sympozjum głównej inicjatorce Pani dr Bożenie Majchrowicz, członkom Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej, ks. Wacławowi Siwakowi za merytoryczne przygotowanie konferencji,  Panu Burmistrzowi za zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie tego sympozjum naukowego a w dalszym etapie na renowację pomnika ks. Pawłowskiego realizowanego w ramach projektu: „Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika”, operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” i wszystkim osobom, które miały swój wkład w realizację wyżej wspomnianego spotkania. Po homilii głos zabrali prelegenci.

Pierwszy referat na temat sytuacji ogólnej Kościoła w Polsce na początku XX w. przedstawił ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec. Rola jaką odegrał Kościół w dobie tworzenia się Państwa Polskiego była niezmiernie ważna i nie do przecenienia. Kościół w tym czasie był sumieniem narodu, ostoją moralności i patriotyzmu. Stał na straży ochrony języka polskiego i polskości. Z kolei ks. dr hab. Wacław Siwak opowiedział wszystkim zebranym o historii powstania Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce w kontekście duszpasterskiej posługi ks. Pawłowskiego. Ks. dr Sławomir Zabraniak przedstawił rys biograficzny ks. Aleksandra. Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych na kawę i ciastko. W międzyczasie, w starym kościółku, można było obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „ Jodłowskie sanktuarium wczoraj i dziś”.

Po przerwie swój referat nt. „Parafia w Jodłówce w czasie duszpasterskiej posługi ks. Pawłowskiego” przedstawił ks. dr Henryk Borcz. Zebrani mogli się dowiedzieć jakie były kolejne etapy powstania parafii w Jodłówce. Ostatnim prelegentem był ks. dr hab. Andrzej Garbarz, który przedstawił fragmenty kazań ks. Pawłowskiego na temat rodziny. Swój referat zakończył słowami ks. Aleksandra, że zemstą chrześcijanina powinno być przebaczenie. Po prelekcjach wszyscy zebrani z biskupem Stanisławem Jamrozkiem na czele przeszli na cmentarz w Jodłówce pod pomnik ks. A. Pawłowskiego na modlitwę.

Więcej informacji, zdjęć z przebiegu sympozjum naukowego można przeczytać i obejrzeć na stronie:
http://sanktuarium jodlowka.pl

Artykułrtykuł pt. „Ks. Aleksander Pawłowski - proboszcz jodłowski zwany polskim Vianney’em” jaki ukazał się w NIEDZIELI – tygodniku katolickim nr 24/2013, autorem jest ks. dr hab. Wacław Siwak. -> Pobierz

 

  Wejscia: 6274