strona domowa
strona domowa
Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego
niedziela, 04 sierpnia 2013 19:02

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Starosta Jarosławski zawiadamia o wydaniu w dniu 31 lipca 2013 roku postanowienia znak: GK-III.673.307.2013.MDK.

Obwieszczenie -> Pobierz

 

  Wejscia: 1511