strona domowa
strona domowa
XI Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”
środa, 21 sierpnia 2013 11:34

 

Na przepięknym zabytkowym Rynku w Pruchniku 18 sierpnia 2013 roku odbył się XI Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”. Głównym celem tej cyklicznej imprezy jest pokazanie i popularyzacja dorobku twórców ludowych z dziedzin objętych programem „Ginące zawody”, podtrzymanie tradycji kultury ludowej. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Podkarpacia i co roku gromadzi tłumy miłośników tradycji i zwyczajów ludowych tego regionu.

Tegoroczny Jarmark otworzył Pan Stanisław Kłopot zastępca Burmistrza Pruchnika który na wstępie przybliżył historię Jarmarku, którego nazwa wywodzi się od znanego w XVII w. w Pruchniku zwyczaju handlowania mięsem. „Sochaczki" były to wolne targi mięsne dla chłopów z okolicznych wsi. Oferowali oni swoje wyroby zawieszone na kiju zwanym „sochą” – i stąd nazwa sochaczki.

Następnie Zastępca Burmistrza powitał wszystkich wystawców , artystów, twórców ludowych prezentujących swoje dzieła, zwiedzających, oraz zaproszonych gości:

  • Lucjana Kuźniara – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
  • Józefa Szkołę – Wicestarostę Jarosławskiego
  • Ks. dyr. Marka Pieńkowskiego z Centrum Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu

Pan Marszałek Lucjan Kuźniar podziękował za zaproszenie i możliwość podziwiania sztuki ludowej, podkreślił że organizowanie tego typu imprez jest bardzo ważne, aby tradycje kulinarne, obrzędy, obyczaje, rękodzielnictwo a w tym przypadku ginące zawody nie uległy zatarciu i zapomnieniu.

Ks. dyr. Marek Pieńkowski zaprosił wszystkich na Jarmark Benedyktyński, który cyklicznie odbywa się w Jarosławskim Opactwie.

Organizatorami tej imprezy jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, Urząd Miejski w Pruchniku, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.

Współczesne „sochaczki” nawiązują do tamtych sprzed lat, to prawdziwy festiwal sztuki ludowej, w czasie których twórcy ludowi i rzemieślnicy prezentują, sprzedają, oraz wykonują swoje wyroby. Na tegorocznych „sochaczkach” można było zobaczyć, oprócz „ginących zawodów” takich jak wikliniarstwo, kowalstwo, bednarstwo czy garncarstwo, kształtowanie gorącego szkła, inne wytwory tradycyjnego rzemiosła, m.in. drewniane zabawki, koronki, hafty, kwiaty z bibuły, miód i świece z pszczelego wosku, rzeźby, ozdobne flakony, szkatułki, obrazy malowane różnymi technikami i wiele innych dekoracyjnych i użytkowych przedmiotów. Dodatkową atrakcją jest możliwość obserwacji jak powstają te przedmioty, oraz uczestniczenie w ich wykonaniu, to wszystko w niepowtarzalnym klimacie zabytkowego Rynku w Pruchniku.

Na tegorocznych sochaczkach zostały wręczone statuetki „Słonecznik” – Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej. Statuetki zostały wręczone przez Pana Józefa Szkołę Wicestarostę Jarosławskiego i Pana Stanisława Kłopota Zastępcę Burmistrza Pruchnika, a otrzymali je:

  • Ks. Józef Misztal proboszcz parafii w Rozborzu Długim - za wybitną działalność duszpasterską, przekazywanie parafianom najlepszych wartości, działalność wychowawczą oraz propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
  • Jerzy Lizak – za dbałość o pieczołowicie gromadzone archiwalia związane z „Małą Ojczyzną”, popularyzację wiedzy na temat Ziemi Pruchnickiej i jej mieszkańców.
  • Zofia Rolewska – za zaangażowanie w życie kulturalne i artystyczne mieszkańców gminy Pruchnik, oprawę plastyczną uroczystości religijnych, państwowych i okolicznościowych, oraz dbałość o zbiory regionalne.
  • Aleksander Szczepanik – za zaangażowanie w życie kulturalne i artystyczne gminy Pruchnik oraz bezinteresowną działalność społeczną.
  • Krzysztof Skotnicki – za ogromne zaangażowanie w rozwój sportu amatorskiego, turystyki pieszej i rowerowej, krajoznawstwa, oraz organizowanie imprez sportowych.
  • Józef Szkoła – w dziedzinie rozwoju gospodarczego gminy Pruchnik, za wkład w rozwój lokalnej infrastruktury, oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność ochotniczej straży pożarnej.

„Pruchnickie Sochaczki” to nie tylko sam jarmark - organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje takie jak: tłoczenie monety okolicznościowej, degustacja potraw regionalnych, zjeżdżalnia, koncert zespołu ludowego z Szówska, oraz Gwiazdy Wieczoru – zespołu „Acoustic Acrobats" wykonującego muzykę folkową. Podczas Jarmarku odbywają się również spotkania Kabaretów Wiejskich i Małych Miasteczek – na scenie wystąpili : Aktywni w Sieniawie, Big Baby z Leżachowa, Nielepki z Nielepkowic, Dwie Janki i Jasiek z Tucząp, Nie ma Mocnych z Huciska, Białoboczaki z Białoboków.

 

Sochaczki 2013 - Galeria 1 Sochaczki 2013 - Galeria 2

 

  Wejscia: 3354