strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 02 września 2013 18:35

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 5 września 2013 r. (czwartek) o godz. 1000 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXVI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski szkół o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok,
  2. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na rok 2013,
  3. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewid. 2035/3 i 2035/5 położonej w Pruchniku przy ul. Rynek wraz z budynkiem galerii,
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1617