strona domowa
strona domowa
Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Pruchnik
wtorek, 17 września 2013 19:16

 

W dniu 24.07.2013r. Gmina Pruchnik podpisała umowę na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem i utylizacją azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminy Pruchnik odpowiednio w kwocie 26 029,24 zł, 18 220,47 zł i 7 808,77 zł stanowiące 50%, 35% oraz 15% kosztów kwalifikowanych, a całkowity koszy zadania określono na kwotę 52 058,48 zł.

Firmą odpowiedzialna za usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Pruchnik jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, która została wyłoniona w przetargu i swoje zadanie będzie realizować do 20.11.2013r. Do końca 2013 roku z terenu gminy planuje się usunąć 105,52 Mg odpadów azbestowych w tym:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 78,71 Mg,
  • zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 26,81 Mg.

Liczymy, iż każdy kolejny rok spotka się  z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż realizacja programu usuwania azbestu leży w naszym wspólnym interesie i wpłynie nie tylko na poprawę jakości środowiska naturalnego, ale także przełoży się na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

  Wejscia: 1683