strona domowa
strona domowa
Szczegółowe informacje odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wtorek, 17 września 2013 20:30

 

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności z sortowaniem odpadów, pragniemy wyjaśnić kilka kwestii.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia przedstawiło w jaki sposób gromadzić odpady dotyczące koloru worka i rodzaju odpadu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Pruchnik na rok 2013.

Harmonogram przedstawia co każdy mieszkaniec naszej Gminy powinien wrzucić do danego rodzaju i koloru worka. Zobacz harmonogram

Do pojemnika powinny trafiać odpady których nie jesteśmy wstanie wysegregować, czyli wszystkie odpady których nie ma w harmonogramie Gminy Pruchnik.

Do zmieszanych odpadów powinno trafić:

 • odpady kuchenne (resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, naczynia jednorazowe, obierki warzyw i owoców, ogryzki, skorupki jajek w przypadku braku kompostownika itp.),
 • papier zabrudzony olejem, smarem, masłem, serem i margaryną,
 • kalka techniczna i maszynowa,
 • papier woskowy,
 • pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, plastry, bandaże, wata,
 • fajans, porcelana, szkło żaroodporne i potłuczone naczynia,
 • lustra, lusterka, szkła zbrojone, okienne, szyby samochodowe,
 • kable,
 • celofan, sznurek, tkaniny różnego rodzaju, wstążki, resztki skór naturalnych i sztucznych,
 • długopis, ołówek, flamaster,
 • wycieraczki, dywaniki łazienkowe, poduszki,
 • resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, puder, itp.
 • zimny popiół,
 • obuwie, ubrania,

W przypadku odpadów które są odbierane raz na kwartał, przypominany że do tych odpadów klasyfikujemy:

 1. odpady wielkogabarytowe,
 2. odpady niebezpieczne,
 3. drobne odpady remontowe.

Wyjaśniamy pojęcia dotyczące, co się kryje pod pojęciami odpadów kwartalnych:

 1. Odpady wielkogabarytowe - to wszelkie rodzaje odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika. Należą do nich: meble, zużyte opony, sprzęt RTV i AGD (kompletny bez wymontowanych elementów z miedzi, aluminium, agregatów itp.).
 2. Odpady niebezpieczne - odpady, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy stanowią zasadnicze aktualne lub potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub dla żywych organizmów. Należą do nich: opakowania po lekach, opakowania po olejach silnikowych, worki po nawozach opakowania po środkach chemicznych i ochrony roślin, pojemniki po olejach, smarach, rozpuszczalnikach, farbach.
 3. Drobne odpady remontowe - to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku drobnych remontów budowlanych, które są wykonywane we własnym zakresie przez mieszkańców, np. płytki, niewielka ilość gruzu budowlanego, kawałki tynku.

Odpady remontowe pozostające po budowie bądź większym remoncie lub rozbiórce budynków właściciel nieruchomości ma obowiązek wynająć na własny koszt kontener budowlany od dowolnej firmy świadczącej usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych posiadającej wpis do działalności regulowanej w Urzędzie Miejskim w Pruchniku. Odbiór odpadów budowlanych powstałych w trakcie remontu lub budowy nie należą do obowiązków Gminy.

Zgodnie z uchwałą nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: makulatury, szkła opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego, odpadów opakowaniowych z metali i tworzyw sztucznych, oraz odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, drobnych odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - kompletnego.

Odpady Komunalne należy gromadzić w pojemnikach zgodnie z wytycznymi przyjętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik. Pojemniki zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości, którzy nie posiadają żadnego pojemnika przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu czyli Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia.

Z powodu braku na rynku odpowiedniej ilości pojemników o pojemności 120 litrów, PGKiM wyposażyło na razie, jedynie część pojemników, które zostały dostarczone i rozdane na terenie Pruchnika, Rozborza Długiego i Hawłowicach. Po otrzymaniu kolejnej partii pojemników będą sukcesywnie dostarczone do sołtysów, od których pojemniki należy osobiście odebrać.

Do momentu otrzymania pojemników właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów zmieszanych w worki w kolorze czarnym. PGKiM z Jarosławia dostarczy właścicielom nieruchomości, którzy nie posiadają  pojemników, czarne worki.

Informujemy, również mieszkańców, że wystawione do zbiórki sprzęt RTV i AGD, tj. telewizory, radia, lodówki itp., musi być kompletny tzn. bez wymontowanych elementów z metali kolorowych, agregatów itp. Zdekompletowany sprzęt RTV i AGD powinien być rozmontowany na części. Poszczególne części powinny być posegregowane w zależności od materiałów z jakich są zbudowane i wystawione z odpadami selektywnie odbieranymi lub zmieszanymi.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  w Pruchniku pok. nr 4 oraz pod numerem tel. 16 623 61 33.

 

  Wejscia: 1428