strona domowa
strona domowa
II Piesza Pielgrzymka Dziękczynna śladami bł. Bronisława Markiewicza
poniedziałek, 23 września 2013 20:48

 

„Bł. Bronisław Markiewicz,
Nauczyciel wiary żywej”

Pod takim hasłem - w sobotę, 14 września o godz. 17.15 - dotarła do katedry w Przemyślu II Piesza Pielgrzymka Dziękczynna śladami bł. Bronisława Markiewicza. Wpisuje się ona powoli w „krajobraz wiary” pruchnickiej i podkarpackiej ziemi, ale także gromadzi wielu młodych pielgrzymów z różnych stron Polski, gdzie posługują duchowi synowie i córki tego „Ojca Opuszczonych”, który na przełomie XIX i XX wieku założył Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

 

Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w Michalickich Wspólnotach z racji Roku Jubileuszowego 100. Rocznicy śmierci ks. Markiewicza (19012 – 2012). Także środowisko Ziemi Pruchnickiej – rodzinnego miasta bł. Bronisława – bardzo ciepło przyjęło tę inicjatywę i ochoczo zaangażowało się w jej uskutecznienie. Zarówno Pruchniccy Duszpasterze z Ks. Kazimierzem Trelką, tamtejszym proboszczem, jak i Wadze Samorządowe w osobie Burmistrza Pruchnika, Pana Wacława Szkoły i podległych mu służb; społeczności szkolne (szczególnie Gimnazjum im. bł. Bronisława Markiewicza z Pruchnika), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej, Akcja Katolicka, Ochotnicze Straże Pożarne, jak i liczni Pruchniczanie po raz drugi serdecznie przyjęli duże grono przybyłych pielgrzymów.

W piątek, 13 września od godz. 18.30 kościół parafialny w Pruchniku powoli zapełniał się pielgrzymami. Wspólna modlitwa różańcowa, ubogacona tekstami bł. Bronisława, wprowadziła nas w ducha tegorocznej pielgrzymki, która tematem nawiązywała do Roku Wiary. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył miejscowy proboszcz - ks. Kazimierz Trelka, dziękowaliśmy za życie i łaskę wiary naszego Patrona, zastanawiając się - jak możemy dziś naśladować jego „żywą wiarę”. Ks. Krzysztof Poświata, michalita, w głoszonej homilii wskazał na źródło, z którego młody Bronek, a potem kapłan i zakonodawca czerpał siłę do życia wiarą - tym źródłem był dla niego krzyż i każda sprawowana Eucharystia.

Na zakończenie Eucharystii, którą współkoncelebrowało dziewięciu kapłanów - michalitów, został poświęcony obraz ufundowany do pruchnickiego kościoła przez michalickiego wychowanka Jana Rajchla z Krakowa. Przedstawia on młodego ks. Markiewicza, adorującego Najświętszy Sakrament podczas sprawowanej Eucharystii. Poświęcenia i odsłonięcia dokonał ks. Adam Żurad, Radca Generalny naszego Zgromadzenia w towarzystwie Proboszcza ks. Kazimierza Trelki i Kierownika Pielgrzymki, ks. Stanisława Słowińskiego.

Wśród licznie zgromadzonych parafian i pielgrzymów były również obecne Siostry Michalitki wraz ze swoją Matką Generalną, s. Natanaelą Bednarczyk. Wieczorne czuwanie w pierwszym dniu pielgrzymki zakończyła Maryjna Modlitwa Apelowa, którą poprowadził ks. Stanisław, wypowiadając m. in. słowa zawierzenia: Tobie, najlepsza Matko, zawierzamy naszą Pielgrzymkę do Przemyskiej Katedry. Zawierzamy tutejszych Parafian, Władze Samorządowe i Duszpasterzy; Zawierzamy zgromadzonych Pielgrzymów z różnych zakątków Polski, Zgromadzenia św. Michała Archanioła i nowe powołania do naszych wspólnot.

Sobota, 14 września, to czas na pieszą wędrówkę - takie mini rekolekcje w drodze. Ponad 400 osób, w większości młodych, wyruszyło o 6.30 z kościoła parafialnego w Pruchniku, przyjmując błogosławieństwo „Krzyżem Pielgrzymkowym” z rąk Księdza Proboszcza. Na czele kroczy dumnie sam Ojciec Generał, Kazimierz Radzik - niosąc nasz znak wiary, a za nim postępują Pielgrzymi. Gromki śpiew, radosne rozmowy, a gdy trzeba skupienie towarzyszą nam podczas pątniczej wędrówki. W Tuligłowach u Matki Dobrej Nadziei pierwszy odpoczynek; przywitani przez nowego Kustosza, ks. Mariusza Marcińca, odpoczywamy pod lipami, sowicie karmieni przez gościnnych mieszkańców. Tutaj też liczna pielgrzymia gromada dołącza do naszej grupy.

A w drodze słuchamy pięciu części „Rozważań o wierze bł. Bronisława”, swego rodzaju impresje ks. Krzysztofa Poświaty, który w sposób ciekawy ukazuje nam drogi wiary tego Bożego atlety… Wiara jest łaską; można ją przyjąć lub z niewiadomych powodów zamknąć się na nią. Ks. Markiewicz otrzymał ten wielki dar, pewnego rodzaju impuls wiary i oświecenie umysłu w trudnościach, które przeżywał w wieku osiemnastu lat. I dlatego mógł powiedzieć: „odtąd już nie miałem nigdy wątpliwości co do wiary”. Wiara jest łaską. Pan Bóg daje nam tę łaskę, daje wszystkim, którzy tego praną. Bł. Bronisław w artykule „Wiara żywa” pisał tak: „Pan Jezu daje wyraźną obietnicę, że każdy kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony. Niewątpliwie jednak przez wiarę nie rozumie samej zgody umysłu na prawdy objawione ani tym bardziej czczego podziwiania nauki Bożej, bo jak powiada św. Bernard: próżne to czczenie Pana Boga, gdzie wiara na ustach, a w sercu odstępstwo”.

Wiara jest swego rodzaju deklaracją, decyzją życia: Bóg jest dla mnie najważniejszy. Wiem, że nie znajdę szczęścia, jeżeli pójdę drogą, na której nie będzie Boga. Tak postępował nasz Błogosławiony, żył wiarą i uczył nią żyć innych - prowadził innych do świętości. Ks. Markiewicz miał odwagę dążyć do świętości. Zawsze to pragnienie mu towarzyszyło; jak wspinać się na szczyt, to wspinać się na prawdziwy szczyt, nie na jakiś lichy pagórek, ale wspinać się na wielką górę, której na imię świętość… Prawdziwa wiara, żywa wiara, jeśli jej tak naprawdę pragniemy - a podczas tej pielgrzymki o to się modlimy - jest dla nas takim wołaniem, krzykiem, wręczeniem wizytówki każdemu z nas: ŚWIĘTOŚĆ JEST MOŻLIWA.

Przed nami więc jest taki wybór, gdy chodzi o żywą wiarę: ona jest zaproszeniem do tego, aby uporczywie, dzień po dniu wspinać się na szczyt wysoki, nieraz może raniąc sobie stopy, kolana, nieraz może nawet upadając, ale ciągle powstając - iść ku górze, by potem u końca zasmakować widoków, które zapierają dech piersi… Takim przykładem kroczenia drogą żywej wiary ku świętości jest bł. Bronisław.

Na każdym postoju jesteśmy mile przyjmowani. Rodzina Bałaban na granicy Rokietnicy i Kosienic zaprasza nas na podwórze, częstując w swoim domu i na podwórzu… W Ujkowicach przy szkole mieszkańcy ugotowali zupę, która bardzo smakowała utrudzonym pielgrzymom…

A w Kuńkowcach, jak w ubiegłym roku - uczta. Przywitani pięknym transparentem, usiedliśmy przy stołach, gdzie ciepłe dania, napoje i ciastka… Ci ludzie z dobroci serca, które żyję wiarą, dzielą się czym mogą, przyjmując nas tak po chrześcijańsku. Pani Sołtys, super organizatorce oraz Księdzu Proboszczowi składamy gorące podziękowania i ruszamy dalej, już na ostatni etap… Przechodzimy zaś ulicami Przemyśla, dając świadectwo wiary i ogłaszając: Piesza Pielgrzymka Dziękczynna w rocznicę święceń bł. Bronisława Markiewicza, wędrująca z Pruchnika do Przemyśla pozdrawia Przemyśl, gdzie kiedyś pracował ten Boży Kapłan.

II Pielgrzymkę Dziękczynną „Śladami Świętego” zakończyła uroczysta Eucharystia w katedrze przemyskiej, której przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Kazimierz Radzik. Wraz z nim Mszę św. odprawiało liczne grono kapłanów, którzy szli w pielgrzymce: ks. Adam Żurad, Radca Generalny; ks. Leszek Przybylski, Radca Generalny; ks. Sylwester Szwajca, ks. Krzysztof Poświata, ks. Marcin Różański, ks. Krzysztof Szary, ks. Jan Juszko, ks. Wojciech Szymański, ks. Andrzej Kolebuk, ks. Grzegorz Krężel, ks. Mariusz Marciniec, ks. Stanisław Słowiński a także goście: ks. Antoni Tyniec, ks. Aleksander Ogrodnik, ks. Adam Nitka, ks. Stanisław Prokuski i gospodarz katedry, ks. prał. Mieczysław Rusin.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele pielgrzymującej młodzieży odczytali Akt Zawierzenia, który złożyli na ołtarzu. Przeżywając „nabożeństwo rozesłania” każdy z pielgrzymów podszedł, aby ucałować relikwie bł. Bronisława Markiewicza. Umocnieni tym spotkaniem „z Ojcem”, z nową nadzieją wracamy do swoich domów…

Kończąc II Pielgrzymkę Dziękczynną pragnę podziękować wszystkim Pielgrzymom, Klerykom naszego Zgromadzenia, Siostrom Michalitkom oraz Współbraciom - Kapłanom za pątniczy trud i świadectwo wiary. Bóg zapłać wszystkim dobrodziejom z Pruchnika, Tuligłów, Rokietnicy, Ujkowic, Kuńkowiec i Przemyśla, którzy ugościli nas sercem otwartym i życzliwym, i wsparli w tym przedsięwzięciu.

A za rok znów się spotkamy, aby popielgrzymować po śladach, które trwają do dziś… ZAPRASZAMY: 12 i 13 września 2014 r.

W imieniu Organizatorów
Ks. Stanisław Słowiński CSMA

 

  Wejscia: 2671