strona domowa
strona domowa
Nowe Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014
środa, 02 października 2013 20:43

 

W trosce o zdrowie i sprawnośc fizyczną dzieci i młodzieży Ministrestwo Sportu i Turystyki wprowadza w 2014 roku trzy nowe programy dla uczniów szkół podstawowych w całej Polsce.

 

PROGRAM "MAŁY MISTRZ"

Główną ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III w szkołach podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego. Projekt obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów. W każdym bloku uczeń ma szansę opracowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odznaką – znaczkiem wklejanym do indywidualnej legitymacji. Poszczególne bloki (dyscypliny) realizowane są w układzie czasowym zgodnie z rokiem szkolnym i dostosowane do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji programu według własnej koncepcji.

Rozpoczęcie programu: 1 września 2014 r.

 

  • Program ,,Mały mistrz" - informacja -> Pobierz
  • deklaracja przystąpienia do programu -> Pobierz

 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

Program związany z realizacją nauki pływania w klasach III szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych. W przygotowanych założeniach proponuje się dofinansowanie ze środków MSiT oraz UM kosztów organizacji 20 godzin zajęć nauki pływania dla grup do 15 uczniów (z możliwością łączenia grup) na podstawie podręcznika metodycznego opracowanego przez ekspertów Polskiego Związku Pływackiego.

Rozpoczęcie programu: 1 marca 2014 r.

 

  • Program ,,Umiem pływać" - informacja -> Pobierz
  • deklaracja przystąpienia do programu -> Pobierz

 

PROGRAM "MULTISPORT"

Zadanie dedykowane dzieciom z klas IV-VI (10-13 lat) szkół podstawowych. Projekt daje możliwość wspierania rozwoju dzieci, zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw oraz rozwijania zainteresowań poprzez zapoznanie dzieci z różnymi sportami. W proponowanym kształcie program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które odbywać się będą w zależności od lokalnych możliwości na obiektach klubów sportowych, obiektach gminnych i szkolnych, na terenie lokalnych i regionalnych ośrodków sportowych.

Forma organizacyjna zajęć to 20-osobowe grupy. Każda grupa będzie realizować trzy 90-minutowe bloki zajęć tygodniowo, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów Sportu (Blok I – szybkość, zwinność, wytrzymałość, Blok II-gry zespołowe, Blok III – sporty charakterystyczne dla regionu luk zakorzenione w miejscowej tradycji.)

Rozpoczęcie programu: 1 września 2014 r.

 

  • Program ,,Multisport" - informacja -> Pobierz
  • deklaracja przystąpienia do programu -> Pobierz

 

  Wejscia: 1397