strona domowa
strona domowa
test
czwartek, 31 października 2013 08:26

 

 

Na terenie Gminy Pruchnik funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym jedna – OSP Pruchnik I, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W skład jednostki OSP Pruchnik I wchodzi również Strażacka Orkiestra Dęta.
Na koniec 2012 r. strażackie szeregi skupiały łącznie 495 strażaków, w tym członków czynnych, wspierających i honorowych.
Na wyposażeniu jednostek znajduje się łącznie 13 samochodów, w tym 6 średnich i 7 lekkich.

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnychw Pruchniku jest Marek Potyrała,a Komendantem Gminnym Andrzej Pilch.

  Wejscia: 815