strona domowa
strona domowa
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pruchnik na 2013 rok - III kwartał

 

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) informuje o wykonaniu budżetu Gminy Pruchnik za III kwartał 2013 roku:

Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania
Dochody 29 834 091 21 889 225

73

Wydatki 29 834 091 23 059 356

67

Nadwyżka/Deficyt - 4 541 538 - 1 170 13

-

 

Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 5769