strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 25 listopada 2013 13:39

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XXX Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruchnik,
2)    w sprawie zmiany uchwały własnej,
3)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na rok 2013,
4)    w sprawie przyznania pierwszeństwa i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego w Rozborzu Długim.

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1191