strona domowa
strona domowa
Spotkanie ze studentami
wtorek, 03 grudnia 2013 10:16

W dniu 30 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pruchniku ze studentami i kadrą dydaktyczno-naukową Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z zadaniami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, a w szczególności przedstawienie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Pruchniku w zakresie zarządzania kryzysowego.

W pierwszej kolejności studenci odwiedzili pomieszczenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a następnie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Nr 3 w Pruchniku zostali zapoznani z tematyką bezpieczeństwa na terenie gminy.

Burmistrz Pruchnika - Pan Wacław Szkoła powitał wszystkich przybyłych, a następnie scharakteryzował gminę Pruchnik oraz jednostkę OSP, w siedzibie której odbyło się spotkanie, po czym Pan Witold Raba – Wiceprezes OSP Nr 3 w Pruchniku przybliżył działalność jednostki, jej wyposażenie i możliwości do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych. Prezentację nt. bezpieczeństwa i zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Pruchniku przedstawił ppłk w st. spocz. Pan Józef Kubas. Po wysłuchaniu prezentacji studenci mieli jeszcze okazję przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz obejrzeć sprzęt i wyposażenie jakim dysponuje.

 

 

 

  Wejscia: 1259