strona domowa
strona domowa
Spotkanie Podsumowujące VI edycję projektu "Czas na aktywność w gminie Pruchnik"
czwartek, 19 grudnia 2013 10:28

W dniu 17.12.2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację VI edycji projektu  „Czas na aktywność w gminie Pruchnik”.

Uczestnikami spotkania byli: Pan Robert Grządziel - Sekretarz Gminy, Zastępca Burmistrza Pruchnika – Pan Stanisław Kłopot, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  w Pruchniku – Pani Marta Wałach,  pracownicy ośrodka, oraz Uczestnicy tegorocznej edycji projektu.

Otwarcia spotkania dokonał Pan Sekretarz Gminy Pruchnik- Pan Robert Grządziel, który podsumował osiągnięte cele projektu, a także jego podstawowe założenia tj. niwelowanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Celem w/w  instrumentów jest ponowna integracja osób bezrobotnych ze środowiskiem zawodowym i społecznym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych poprzez przeprowadzenie szeregu kursów i szkoleń.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Stanisław Kłopot z-ca Burmistrza, podkreślając szczytny cel takich przedsięwzięć, jakim jest projekt systemowy. Szczególną uwagę zwrócił na różnorodność form wsparcia, z jakich mogą skorzystać Uczestnicy Projektu, co w perspektywie daje możliwość rozwiązania ich trudnej sytuacji życiowej.

W ramach promocji projektu Uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety ( kubek, notes i długopis z logiem UE ).

Celem organizacji powyższego spotkania było podsumowanie zrealizowanych w tegorocznej edycji projektu działań.

 

 

 

 

 

 

 

  Wejscia: 1737