strona domowa
strona domowa
Spotkanie Opłatkowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku
czwartek, 19 grudnia 2013 10:51

18 grudnia 2013 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku, przygotowane przez uczestników i pracowników Ośrodka. Ze względu na dużą,  ciągle rosnącą liczbę podopiecznych, to tradycyjne spotkanie odbyło się w świetlicy OSP Nr 1 w Pruchniku.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy -  Pani Marta Wałach, powitała wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości w osobach:

 

 • ks. Dziekana  Kazimierza Trelkę – proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku
 • Pana Wacława Szkołę – Burmistrz Pruchnika
 • Panią Renatę Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
 • Panią Halinę Gładysz – Księgową ŚDS

Na zakończenie Pani Dyrektor w imieniu swoim i pracowników złożyła życzenia radosnych, spokojnych świąt dla zaproszonych gości, rodziców, opiekunów i wychowanków Domu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Pruchnika – Pan Wacław Szkoła który dokonał krótkiego podsumowania bardzo owocnej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Środowiskowym Domem Samopomocy. W związku z tym w imieniu Rady Miasta wręczył Pani Marcie Wałach List Gratulacyjny z okazji nadania jej tytułu Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku, jako dowodu uznania za wiele sukcesów w funkcjonowaniu Ośrodka przejawiających się:

 • kreatywnością i uporem, których efektem było pozyskanie dodatkowych funduszy na rozwój Ośrodka, zarówno w aspekcie lokalowym jak i społecznym, skutkującym podwojeniem liczby uczestników,
 • zdecydowaną poprawą warunków pobytu uczestników, poprzez jego udoskonalenie
  i unowocześnienie,
 • stworzeniem rodzinnej więzi i atmosfery,
 • zapewnieniem różnorodnych zajęć oraz organizacją wczasów i wycieczek integrujących uczestników z otoczeniem
 • promocją gminy, poprzez organizowanie różnych imprez oraz udział w imprezach i zawodach poza jej granicami,
 • doborem odpowiedniej kadry, zapewniającej odpowiedni poziom opieki uczestników.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy pod opieką Pani Ani Głogowskiej przygotowali i wystawili jasełka, po których wszyscy podzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali. Nie zabrakło też smakołyków i poczęstunku przy wspólnym stole.

Więcej informacji o Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku można znaleźć tutaj.

 

 

 

  Wejscia: 1930