strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 27 grudnia 2013 07:48

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XXXI Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 r.,
2)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruchnik,
3)    w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXV/2013 z dnia 18.06.2013 r.
4)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2013.

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1340