strona domowa
strona domowa
Program Edukacji Ekonomicznej "Na Własne Konto"
środa, 15 stycznia 2014 11:32

Gmina Pruchnik zgłosiła deklarację przystąpienia do udziału w II edycji Programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”, który realizowany jest w roku szkolnym 2013/2014. Została zakwalifikowana do udziału w Programie, jako jedna ze 160 gmin z całej Polski.
Do programu zostało zgłoszonych 18 uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

„Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

•    poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
•    kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
•    przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
•    zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

 

  Wejscia: 11614