strona domowa
strona domowa
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hawłowice

 

 

 

 

 

 

stanowi część większego projektu pn. „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III”. Czytaj więcej...

Całkowita wartość zadania

93 099,89 zł

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

06.11.2012 - 04.05.2014

Wykonawca**

GEOKART INTERNATIONAL Spółka z o.o., Ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (przetarg IZ 271/24/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla HAWŁOWIC nie obejmuje projektu koncepcyjnego, nadzoru autorskiego, projektu monitoringu.

 

  Wejscia: 3100